O wat een wonder

  • Song Number: 7016491
  • Original Key: Bb

Available Content

Also available on

Lyrics Preview

Kom en zie de luister
en de grootheid van de Vader
stralend in de ogen van zijn Zoon.
Jezus is verschenen,
vol van waarheid en genade.
Immanuël.
Immanuël.
God met ons.

Additional Song Info

  • Copyrights
  • 2012 Thankyou Music
  • Administrators
  • Capitol CMG Publishing