• Song Number: 7063107
  • Original Key: Bb

Available Content

Lyrics Preview

Vilken otrolig nåd en kärlek utan slut
Du kom och tog min plats
Du kom och bar mitt kors
Du kom och gav ditt liv så att jag kan stå fri
Jesus jag sjunger för att jag fick bli Din

Additional Song Info

  • Copyrights
  • 2012 Phil Wickham Music
  • Seems Like Music
  • Sing My Songs
  • WB Music Corp.
  • Bethel Music Publishing
  • Administrators
  • Bethel Music Publishing, Music Services, Inc., Word Entertainment, LLC