Christus is opgestaan

  • Song Number: 7092739
  • Original Key: Gb

Available Content

Lyrics Preview

Christus stond op uit de dood,
daarmee is het kwaad vertrapt.
Kom sta op, kom sta op,
Kom en sta op uit het graf.
Christus overwon de dood,
Hij bracht ons weer dicht bij God.
Kom sta op, kom sta op,
Kom en sta op uit het graf.

Additional Song Info

  • Copyrights
  • spiritandsong.com
  • Thankyou Music
  • Be Essential Songs
  • Upside Down Under
  • Administrators
  • Capitol CMG Publishing, Essential Music Publishing LLC