221 Songs by Joh. de Heer

Refine Search

Refine Results

Available Content

  • 0 selected

Languages

  • 0 selected

Themes

  • 0 selected

Original Key

  • 0 selected

Page Controls

Song Results

Heerlijk Klonk Het Lied Der Eng'len

Heerlijk Klonk Het Lied Der Eng'len

J. C. de Puy, J. Hesta, Joh. de Heer

Elk Uur Elk Ogenblik

Elk Uur Elk Ogenblik

Annie Sherwood Hawks, Joh. de Heer, M. S. Bromet

Gods Toorn Is Van Mij Afgewend

Gods Toorn Is Van Mij Afgewend

F. W. Frey, Joh. de Heer

Waarom Zou 'K Vrezen (My Friend)

Waarom Zou 'K Vrezen (My Friend)

Daniel Brink Towner, Joh. de Heer

Is Uw Leven Verzekerd

Is Uw Leven Verzekerd

Joh. de Heer

Looft God voor Zijn liefd' en gena

Looft God voor Zijn liefd' en gena

Joh. de Heer

Teed're liefde van de Heer

Teed're liefde van de Heer

J. Hovy, Joh. de Heer

Is Het Wel Met Uw Ziel Voor D' Eeuwigheid

Is Het Wel Met Uw Ziel Voor D' Eeuwigheid

Joh. de Heer

Meester Hebt G'ook Een Taak Voor Mij Op Aard

Meester Hebt G'ook Een Taak Voor Mij Op Aard

Joh. de Heer

Er is nog plaats tot ank'ren

Er is nog plaats tot ank'ren

Franklin Edson Belden, Joh. de Heer

Kom Ga Met Ons Naar Bethlehem

Kom Ga Met Ons Naar Bethlehem

Joh. de Heer, M. Zonneveld, S van Marion

Midden In De Winternacht

Midden In De Winternacht

Joh. de Heer

Heer Jezus Kom Kom Tot Uw Bruid

Heer Jezus Kom Kom Tot Uw Bruid

Joh. de Heer

Ik Heb Een Heiland

Ik Heb Een Heiland

Joh. de Heer

Zijt Gij Gedoopt In Christus' Dood

Zijt Gij Gedoopt In Christus' Dood

Joh. de Heer

Uw schepping Heer is godd'lijk schoon

Uw schepping Heer is godd'lijk schoon

Joh. de Heer

Weldra Komt De Heer

Weldra Komt De Heer

Joh. de Heer

Heilig Heilig Heilig

Heilig Heilig Heilig

Joh. de Heer, Reginald Heber

Ik wil zingen van mijn Heiland

Ik wil zingen van mijn Heiland

Joh. de Heer

'k Heb een boodschap van de Heer (Look And Live)

'k Heb een boodschap van de Heer (Look And Live)

Joh. de Heer, William Augustine Ogden

Jezus Zegt Ik Ben De Weg

Jezus Zegt Ik Ben De Weg

Joh. de Heer

Geprezen Zij Des Heilands Naam (Miles Lane)

Geprezen Zij Des Heilands Naam (Miles Lane)

Edward Perronet, Joh. de Heer, John Rippon, William Shrubsole

De Dierb're Heiland Is Nabij

De Dierb're Heiland Is Nabij

Joh. de Heer

Zachtkens En Teder Roept Jezus De Zijnen (Softly And Tenderly)

Zachtkens En Teder Roept Jezus De Zijnen (Softly And Tenderly)

Joh. de Heer, William Lamartine Thompson

Zoals ik ben kom 'k onbereid

Zoals ik ben kom 'k onbereid

Joh. de Heer, W. Blow

Als wij eens al te samen daar boven

Als wij eens al te samen daar boven

J. van Weelden, Joh. de Heer

Wat gaf mij rust in het hart

Wat gaf mij rust in het hart

Joh. de Heer

Een Pelgrim ben Ik Anders Niet

Een Pelgrim ben Ik Anders Niet

Joh. de Heer, Mev. Knuttel

Hallelujah De Heer Is Mijn

Hallelujah De Heer Is Mijn

Joh. de Heer

Wij Zingen Zoveel Van De Hemelse Pracht

Wij Zingen Zoveel Van De Hemelse Pracht

Joh. de Heer

Zalig Hij Die In Dit Leven

Zalig Hij Die In Dit Leven

H. van Alphen, Joh. de Heer

Mijn Ziel Bezingt De Luister

Mijn Ziel Bezingt De Luister

J. Hovy, Joh. de Heer

Als Eenmaal Breekt Mijn Aardse Huis

Als Eenmaal Breekt Mijn Aardse Huis

G. C. Schmelli, Joh. de Heer

Kom Schepper Geest

Kom Schepper Geest

Joh. de Heer

Wij Hebben Een Machtige Heiland (Everybody Should Know)

Wij Hebben Een Machtige Heiland (Everybody Should Know)

Carrie Elizabeth Ellis Breck, Edwin Othello Excell, Joh. de Heer

Ik Ken Een Land Aan De Overzijde

Ik Ken Een Land Aan De Overzijde

D. de Marbelle, J. van Weelden, Joh. de Heer

Ik Heb Een Heiland

Ik Heb Een Heiland

Ira David Sankey, Joh. de Heer

Waarom Zou 'K Vrezen

Waarom Zou 'K Vrezen

Joh. de Heer

Gelijk De Storm Het Water Zweept

Gelijk De Storm Het Water Zweept

Joh. de Heer

Geprezen Zij Des Heilands Naam (Diadem)

Geprezen Zij Des Heilands Naam (Diadem)

J. Ellor, J. van Weelden, Joh. de Heer

Hoe Vaak Reeds Begeerden Wij Stromen Van Zegen

Hoe Vaak Reeds Begeerden Wij Stromen Van Zegen

Joh. de Heer

Maranatha Was Eens 'T Wachtwoord

Maranatha Was Eens 'T Wachtwoord

Joh. de Heer

Eens Was De Hemel Vervuld Van Zijn Glorie

Eens Was De Hemel Vervuld Van Zijn Glorie

Ch. H. Marsch, Joh. de Heer, John Wilbur Chapman, Mevr Knap

Ik wil zingen van mijn Heiland (My Redeemer)

Ik wil zingen van mijn Heiland (My Redeemer)

James McGranahan, Joh. de Heer

U Geldt De Zaak Uw Roem En Eer

U Geldt De Zaak Uw Roem En Eer

J. Haydn, Joh. de Heer

Heer Een Oog Dat U Slechts Ziet

Heer Een Oog Dat U Slechts Ziet

Joh. de Heer, Mev. Knuttel

't Licht Straalt Van Verre

't Licht Straalt Van Verre

Joh. de Heer

Hoor Het Zacht Gefluister

Hoor Het Zacht Gefluister

Joh. de Heer

't Is volbracht zo klonk aan 't kruishout (Bryn Calfaria)

't Is volbracht zo klonk aan 't kruishout (Bryn Calfaria)

Joh. de Heer, William Owen

Jezus Rustpunt van mijn hart

Jezus Rustpunt van mijn hart

J. van Weelden, Joh. de Heer

Daar staat iemand aan de deur

Daar staat iemand aan de deur

J. van Weelden, Joh. de Heer

Jezus Ik Min U O Kom Spoedig Weer

Jezus Ik Min U O Kom Spoedig Weer

Joh. de Heer

Heer Och Zend De Spade Regen

Heer Och Zend De Spade Regen

Joh. de Heer

De Heer Heeft Meer Om U Te Geven

De Heer Heeft Meer Om U Te Geven

Joh. de Heer

Is Het Wel Met Uw Ziel Voor D' Eeuwigheid

Is Het Wel Met Uw Ziel Voor D' Eeuwigheid

Joh. de Heer

Jezus Rustpunt van mijn hart

Jezus Rustpunt van mijn hart

Joh. de Heer

Kom O Immanuel Doel Mijner Zangen

Kom O Immanuel Doel Mijner Zangen

Joh. de Heer

Mijn Heiland Liet Zijn Hemeltroon

Mijn Heiland Liet Zijn Hemeltroon

Joh. de Heer

Eens Breekt In Mij Het Zilv'ren Koord

Eens Breekt In Mij Het Zilv'ren Koord

Fanny Jane Crosby, Joh. de Heer

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost

Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost

Joh. de Heer, Lewis Ellis Jones

Hebt gij reeds een hart gevonden

Hebt gij reeds een hart gevonden

Joh. de Heer

De Heilige Stad (The Holy City)

De Heilige Stad (The Holy City)

Frederick Edward Weatherly, Joh. de Heer, Stephen Adams

Heilig Heilig Heilig (Nicaea)

Heilig Heilig Heilig (Nicaea)

J. van Weelden, Joh. de Heer, John Bacchus Dykes, Reginald Heber

Zijn Liefde Zocht Mij Teder (In Tenderness He Sought Me)

Zijn Liefde Zocht Mij Teder (In Tenderness He Sought Me)

Adoniram Judson Gordon, Joh. de Heer

Spreek Mij Van Jesuz Mijn Heiland

Spreek Mij Van Jesuz Mijn Heiland

Joh. de Heer

Looft God gij Christ'nen

Looft God gij Christ'nen

J. van Weelden, Joh. de Heer, Nikolaus Herman

Hebt Gij Een Last Te Dragen

Hebt Gij Een Last Te Dragen

Joh. de Heer, Mev. Knuttel

Maakt Soms De Last Uwer Zonden U Moe

Maakt Soms De Last Uwer Zonden U Moe

Joh. de Heer, Mev. Knuttel

Ik Spreek Van Verlossing Zo Gaarne

Ik Spreek Van Verlossing Zo Gaarne

Joh. de Heer

Is Uw Leven Voor And'ren Ten Zegen (Euclid)

Is Uw Leven Voor And'ren Ten Zegen (Euclid)

Harper G. Smyth, Joh. de Heer

Dierb're Heer Jezus Heerser Aller Scheps'len

Dierb're Heer Jezus Heerser Aller Scheps'len

Joh. de Heer

Zalig Hij Die 'T Hoogste Goed

Zalig Hij Die 'T Hoogste Goed

Joh. de Heer, Johann Sebastian Bach

Gij Biedt Heer Jezus Rust Mij Aan

Gij Biedt Heer Jezus Rust Mij Aan

H. C. G. Moule, Joh. de Heer

Zijt Gij Gedoopt In Christus' Dood

Zijt Gij Gedoopt In Christus' Dood

J. van Weelden, Joh. de Heer

Weldra Komt De Heer Op Aarde

Weldra Komt De Heer Op Aarde

Joh. de Heer

Maranatha Maranatha Maranatha Jezus Komt

Maranatha Maranatha Maranatha Jezus Komt

Joh. de Heer

Bij Het Helder Stergeflonker

Bij Het Helder Stergeflonker

C. van de Kruk, Joh. de Heer

Lof Zij De Heer (Lobe Den Herren)

Lof Zij De Heer (Lobe Den Herren)

J. J. L. ten Kate, Joachim Neander, Joh. de Heer, Lobe den Herren

Looft Looft De Heer

Looft Looft De Heer

Joh. de Heer, K. Schulz

Weldra Verschijnt Onze Heiland O Vreugd

Weldra Verschijnt Onze Heiland O Vreugd

J. van Weelden, Joh. de Heer, R. Harkness

Mijn Ziel Verheft Gods Eer

Mijn Ziel Verheft Gods Eer

Joh. de Heer

Er Is Volheid Van Gena

Er Is Volheid Van Gena

Joh. de Heer

Geef De Heiland 't Roer In Handen

Geef De Heiland 't Roer In Handen

G. Panzer, J. van Weelden, Joh. de Heer

In Des Heilands Liefdearmen

In Des Heilands Liefdearmen

Joh. de Heer

Wees Getroost In Ieder Lot

Wees Getroost In Ieder Lot

A. Warns, Joh. de Heer

Golgotha waar eens mijn Heiland werd gekruist

Golgotha waar eens mijn Heiland werd gekruist

J. Morgan, Joh. de Heer

'K Wil U Het Geheim Gaan Verklaren

'K Wil U Het Geheim Gaan Verklaren

Joh. de Heer

Wordt niet ontroerd van harte

Wordt niet ontroerd van harte

Joh. de Heer

Mijn Ziel Is Gelukkig In Jezus

Mijn Ziel Is Gelukkig In Jezus

Edwin Othello Excell, Joh. de Heer

Bron Van Zaligheden

Bron Van Zaligheden

J. Hovy, Joh. de Heer

Prijst De Heer Met Blijde Galmen

Prijst De Heer Met Blijde Galmen

H. J. van Lummel, J. van Weelden, Joh. de Heer

Psalm 10

Psalm 10

Joh. de Heer, T.T. Cloete

Weldra Verschijnt Onze Heiland O Vreugd

Weldra Verschijnt Onze Heiland O Vreugd

Joh. de Heer

Meester Hoe Kunt Gij Zo Slapen

Meester Hoe Kunt Gij Zo Slapen

Joh. de Heer, Mary Bliss Baker

Alzo Lief Had God De Wereld

Alzo Lief Had God De Wereld

Joh. de Heer

Christus Onze Heer Verrees

Christus Onze Heer Verrees

J. Carey, Joh. de Heer

'K Ben Wel Gered Maar Ben Ik Ook Gereed

'K Ben Wel Gered Maar Ben Ik Ook Gereed

Joh. de Heer

Heer Jezus Kom Kom Tot Uw Bruid

Heer Jezus Kom Kom Tot Uw Bruid

Joh. de Heer

De Heiland is mijn steun en staf

De Heiland is mijn steun en staf

Joh. de Heer

'k Wens Heiland U te volgen

'k Wens Heiland U te volgen

Joh. de Heer, T. Cynffig Evans

Upgrade your subscription

Please upgrade your subscription to access this content.

It's time to renew.

Please sign in

A SongSelect subscription is needed to view this content.

Don't have an account yet? Get started.